ಶಿಕ್ಷಣ

"ಸ್ವತಃ ಅಧ್ಯಯನಶಿಲರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಅನಂತ್‌ಕುಮಾರ‍್,...

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ...

ಆರೋಗ್ಯ

ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಇ - ಕ್ಷೇಮಾ ಎ೦ಬ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ...

ವಸತಿ

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ...