image_pdfimage_print

At the “Horanada Kannadigara Rashtriya Samavesha” – organized by the Kannada Sahitya Parishat at Delhi.