Horanada Kannadigara Rashtriya Samavesha at Delhi

At the “Horanada Kannadigara Rashtriya Samavesha” – organized by the Kannada Sahitya Parishat at Delhi.